จังหวัดตรังจัดโครงการประเมินผลการดำเนินงานสร้างสุข‏

จังหวัดตรังจัดโครงการประเมินผลการดำเนินงานสร้างสุข‏

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเมินผลการดำเนินงานสร้างสุข โดยความร่วมมือของสาธารณสุขจังหวัดตรัง กรมสุขภาพจิตและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการสร้างสุขของจังหวัด

ในการสำรวจระดับความสุขของประชากรรายจังหวัด ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2552 จังหวัดตรังเป็นจังหวัดอันดับที่ 17 ของประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุด และการสำรวจในปี 2553 จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขของประชากรสูงเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดพังงา ดังนั้นจังหวัดตรังโดยหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในรูปแบบของ “Trang Happiness Model” ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งกำหนดให้ลักษณะการทำงานเป็นการบูรณาการสู่งานปกติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม คือ ชาวตรัง โดยมีเป้าหมายให้ “เกิดสุข ดำรงอยู่สุข และตายสุข” และกลุ่มผู้มาเยือนตรัง เพื่อให้ “เข้าสู่ตรังอย่างเป็นสุข สร้างรอยประทับใจเมื่อจากไป” โดยใช้ยุทธศาสตร์การทำงาน 5 ด้าน คือ การพัฒนาทางจิตใจ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรณรงค์สร้างค่านิยม เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต และสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม อันเป็นการสนับสนุนการสร้างสุขในองค์ประกอบการสร้างความพึงพอใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน

http://pr.prd.go.th/trangбиметаллические батареиescorts womanтуры на майские праздники ценырюкзак для macbook pro 13чехол для ipad belkin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *