จังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวด “บ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด” ปี 2555

จังหวัดตรังประกาศผลการประกวด “บ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด” ปี 2555

นายอุดม จุลปาโล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาการในตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังดำเนินกิจกรรมตามโครงการประกวด “บ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด” ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องหมู่บ้านที่มีกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านในสภาพแวดล้อมชุมชน และสภาพครัวเรือนสะอาด สวยงามน่าอยู่ และบุคคลในครัวเรือนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีกิจกรรมด้านความเข้มแข็งของชุมชนในการเป็นต้นแบบแก่หมู่บ้านอื่น ซึ่งการประกวดโครงการดังกล่าวในปี 2555 ได้มีหมู่บ้านสมัครเข้าประกวดจำนวน 23 หมู่บ้าน คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ได้ทำการพิจารณาตัดสินการประกวดในรอบแรกเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 11 หมู่บ้าน

ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินการประกวดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผลการตัดสินดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง ได้รับรางวัลเงินสด 60,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา ได้รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน ได้รบรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลชมเชย อันดับ 1 มี 5 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่ ได้แก่ บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว บ้านไสบ่อลึก หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง บ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง บ้านนอก หมู่ที่ 7 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด และบ้านปากปรนท่าออก หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ ส่วนรางวัลชมเชย อันดับ 2 มี 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาทพร้อมโล่ ได้แก่ บ้านหลักขัน หมู่ที่ 10 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน บ้านสะพานด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว และบ้านทุ่งส้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ต่อไป

 http://pr.prd.go.th/trang

http://www.trangstory.com/

фитнес клуб зебра в марьиноdubai escorts japaneseописание маршрута умбве на килиманджарочехлы на айфон 5чехол для macbook pro retina

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *