วัฒนธรรมจังหวัดตรัง เปิดโครงการจัดประชุมให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัดตรัง เปิดโครงการจัดประชุมให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด

 

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประชุมให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมทุกระดับ และเครือข่ายสมาชิกระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม 300 คน

คำว่า “สภาวัฒนธรรม” เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ ในการสร้างเวทีทางวัฒนธรรมของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผนึกประสานกำลังในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ บนความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นองค์กรที่ช่วยเกื้อกูลเติมเต็มวัฒนธรรม ด้วยปรัชญาว่า วัฒนธรรมเป็นของประชาชน การดำเนินงานวัฒนธรรมจะบรรลุผลต้องให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างมีบทบาทสำคัญ สภาวัฒนธรรมจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชน กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทความเป็นมาของสภาวัฒนธรรม พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งกระบวนการ ขั้นตอนการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ  สภาวัฒนธรรมจังหวัดตรังจึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภาวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ เกี่ยวกับบทบาท ความเป็นมาของสภาวัฒนธรรม พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการ ขั้นตอนการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และการดำเนินให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ

 http://www.trangstory.com/

необычные радиаторы отопленияincall escorts in dubaialtezza climbing limitedаквалоо новостичехлы для айфон 5с

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *