ตรัง อาชีวตรัง จัดมหกรรมอาชีวศึกษาและแนะแนวพร้อมมอบรถโกคาร์ไฟฟ้าสำหรับคนพิกา

ตรัง อาชีวตรัง จัดมหกรรมอาชีวศึกษาและแนะแนวพร้อมมอบรถโกคาร์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการ โดยมีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาและการฝึกอาชีพ108อาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศชาติ ให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ รวมทั้งทำให้ประชาชนประกอบอาชีพอิสระและพึ่งตนเองได้

วันนี้(6 ก.พ.56) เวลา 11.30น.ที่วิทยาลัยการอาชีพตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมกับอาชีวศึกษา มอบรถโกคาร์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการ ให้กับนายสิทธิชัย แก้วคงทอง พร้อมเปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษาและแนะแนวอาชีพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศชาติ ให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ รวมทั้งทำให้ประชาชนประกอบอาชีพอิสระและพึ่งตนเองได้ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางจากแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลก การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังคนอาชีวศึกษา ทั้งด้านเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นเพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ โดยเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ และฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งถือเป็นกำลังผลิตและพัฒนาคน โดยมีการบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การจัดอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ฝึกอาชีพ 108 อาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ และมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ

http://www.trangstory.com/

установка батарей отопленияlos angeles escort agenciesтрекинг на килиманджаро отзывыкупить чехлычехлы заказать

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *