ธ.ก.ส.ตรัง จัดโครงการพักชำระหนี้ฯพัฒนาไปสู่อำเภอผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง‏

.ก.ส.จังหวัดตรัง จัดโครงการพักชำระหนี้ ปี2554 (หลักสูตร2) พร้อมบูรณาการจากหลายหน่วยงาน  เพื่อพัฒนาไปสู่อำเภอผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ม.ค.56  ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลาง  ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง  นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  พร้อมด้วย นางเสาวณีย์  ทวิชศรี  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขานาโยง  และคณะฯ  ได้ร่วมกันเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาลูกค้า ธ.ก.ส.พักชำระหนี้ ปี 2554  หลักสูตรพัฒนาอาชีพ/ศึกษาดูงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 2)  โดยทาง ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง จัดขึ้น  เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้มีการเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระต่างๆ  ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะขจัดปัญหาความยากจนของประชาชน  และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกับได้กำหนดนโยบายให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. ได้ฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกภายในครัวเรือน  ซึ่ง ธ.ก.ส. ในฐานะเป็นธนาคารที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  และมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในจังหวัด  โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนทุกระดับ ตามแนวพระราชดำริ เป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชน
โดยทางด้าน นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  ได้กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สอนให้เกษตรกรในพื้นที่  ซึ่งเป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.สาขานาโยง จำนวนหลายร้อยคน ได้รู้จักมีนิสัยรักการออม  ด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบวันต่อวัน  ซึ่งประโยชน์ของการทำบัญชีจะทำให้สามารถควบคุมรายจ่ายได้ในระดับหึ่ง และในครั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ร่วมมือกับ กศน.อำเภอนาโยง จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำขนม  เช่น ขนมไข่เต่า ขนมชั้น ขนมบ้าหมิ่น  ขนมสอดไส้  และ ขนมหม้อแกง เป็นต้น  นอกจากนี้ก็ยังการเชิญวิทยากรมาทำการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดิน  การเลี้ยงสัตว์น้ำและอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก  การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  การปลูกพืชแบบผสมผสาน  การปลูกข้าวและใช้ปรับปรุงดิน  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  รวมทั้งยังมีการสอนให้เกษตรกรปลูกผัก เลี้ยงปลา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วย
นอกจากนี้ทางด้าน นางสาวไมตรีจิตร  คงมา  ปลัด อบต.นาโยงเหนือ และคณะทำงานโครงการฯ  กล่าวว่า  ทาง อบต.นาโยงเหนือ เล็งเห็นว่า  ธ.ก.ส.มีกิจกรรมมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  และความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้น  ดังนั้นทางอบต.นาโยงเหนือ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 4 ส. พัฒนาชุมชน  เข้ามาสอดแทรกถ่ายทอดให้ชาวบ้านในโครงการในนี้ครั้งด้วย  คือ  ส.ที่หนึ่ง สุขกายสุขใจ  ส.ที่สอง  สุขอนามัย  ส.ที่สาม สุขสังคม  และส.ที่สี่ สุขปัญญา  เพื่อที่จะต้องการพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอนาโยงเกิดความเข้มแข็ง  และพัฒนาไปสู่อำเภอผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ทุกครอบครัวปลูกผักริมรั้วเก็บกินได้ เป็ดไก่เลี้ยงใต้ถุนบ้าน เดินไปป่าชุมชนมีเห็ดทุกชนิด ลงแม่น้ำมูลมีปลามากมาย ทุกแปลงนามีคลองเพื่อสูบน้ำเข้าแปลงในหน้าแล้งเพื่อการเกษตร  ซึ่งจะเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนรับเอาเข้ามาไว้เป็นสังคมใหม่ของชุมชนต่อไป

 

ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/

 

 

 секция бокса в марьиноbusty independent dubai escortsвосхождение на килиманджаро лето 2015чехол для iphone 3gs купитьчехлы айфон 5s

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *