ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมสัมมนาพี่เลี้ยงพักชำระหนี้ ปี2554

.ก.ส.จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมสัมมนาพี่เลี้ยงพักชำระหนี้ ปี2554  เพื่อนำความรู้บัญชีครัวเรือน  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่ายไปถ่ายทอดให้ชาวเกษตรกร  รวมถึงการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 ม.ค.56  ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกมะม่วง ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง   นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาพี่เลี้ยงพักชำระหนี้ ปี2554  ซึ่งเป็นโครงการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่พี่เลี้ยงของลูกค้าพักชำระหนี้  เพื่อนำความรู้ไป สอนและแนะนำ การจดบัญชีครัวเรือนของลูกค้าพักหนี้ลูกค้าพักชำระหนี้  เนื่องจากทาง ธ.ก.ส. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้าของธ.ก.ส.จัดทำบัญชีครัวเรือน  เพราะการจัดทำบัญชีครัวเรือนจะทำให้รู้รายรับรู้รายจ่ายรู้กำไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพสามารถวางแผนอาชีพ  และแผนการเงินของครอบครัว  เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนทำให้มีเงินเหลือไว้ชำระหนี้สินและเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็น  ทั้งยังสนับสนุนต้องการให้ลูกค้าพักชำระหนี้ทุกคนมีนิสัยการใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์และรู้จักเก็บออม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีพี่เลี้ยงของลูกค้าพักชำระหนี้ในพื้นที่จังหวัดตรัง ให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วม จำนวนกว่า 100 คน  เพื่อที่จะเข้ามารับฟังความรู้จากวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน  การบริหารเงินทุน  และหลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
ทั้งนี้ทางด้าน นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กล่าวว่า  จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ภาวะราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ  รวมทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประชาชนในชนบทต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำในสังคม  โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งยังไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถาบันการเงินในระบบได้อย่างสมบูรณ์ ต้องไปกู้ยืมหนี้นอกระบบจนทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา  ดังนั้นทาง ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น  โดยให้ชุมชนคัดเลือกผู้ที่มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจของคนในชุมชน  เพื่อมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ  ด้านการจัดการทางการเงินในครอบครัวและการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยอาศัยบัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือ  และพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมดังกล่าว  ก็จะทำหน้าที่คอยช่วยเหลือลูกค้าพักชำระหนี้  พร้อมกับทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างคนในชุมชนกับองค์กรทางการเงินชุมชนหรือสถาบันการเงินในระบบ เช่น กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารชุมชน และ ธ.ก.ส. ตลอดจนสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบควบคู่กับการบูรณาการในการเสริมสร้างอาชีพและการแก้ไขหนี้อย่างครบวงจรต่อไป

ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/

секционные радиаторы отопленияdubai escorts listрекомендации по подьему на килиманджарочехол на iphone 4сумка для apple macbook air 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *