ปชส.ตรัง จัดแข่งขันตอบปัญหาและเล่าเรื่องจากภาพ‏ ปีที่3

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย  ปีที่ 3

ที่โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทน เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าแข่งขันในระดับภาคในโอกาสต่อไป

นายนิพัส  เพ็ชร์ลมุล รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง  กล่าวว่า การจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย  เป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตย ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ด้วยเห็นว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน พระประมุข มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายสูงสุด แต่ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้ที่ผ่านมามีความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยในระดับเยาวชน ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเพิ่งจะเริ่มมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก เพื่อ ปลูกฝัง สรางจิตสำนึกที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกตามวิถีทางในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปขยายผลให้กับเพื่อน ๆ เยาวชน ในสถานศึกษานั้น ๆ  สำหรับการแข่งขันในปีที่ 3  มีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน   ผลการแข่งปรากฏว่าโรงเรียน…..   ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของจังหวัดตรังเข้าแข่งขันในระดับเขต  โรงเรียน…..  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    เป็น ทุนการศึกษา 3,000 บาท และโรงเรียน ….  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นทุนการศึกษา 2,000 บาท

http://pr.prd.go.th/trang

http://www.trangstory.com/

батареи радиаторыescort agency los angelesтуры килиманджарааквалооаквалоо отзывы

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *