ธ.ก.ส.ตรัง จัดอบรมฟื้นฟูและพัฒนาลูกค้า ธ.ก.ส.พักชำระหนี้ ปี 2554 (หลักสูตร 2)‏

.ก.ส.จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาลูกค้า ธ.ก.ส.พักชำระหนี้ ปี 2554  (หลักสูตร 2)  เพื่อเสริมทักษะในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร และเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ม.ค.56  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง  นายสาธร  นราวิสุทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  พร้อมด้วย นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  ได้ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาลูกค้า ธ.ก.ส.พักชำระหนี้ ปี 2554  หลักสูตรพัฒนาอาชีพ/ศึกษาดูงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 2)  โดยทาง ธ.ก.ส. จัดขึ้น  เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่มีปัญหาในด้านหนี้สิน  รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการ ให้เกษตรกรรายย่อยและยากจน  ได้มีโอกาสฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ  และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีขึ้น
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  การสาธิตการฝึกอาชีพอิสระ จำนวน 30 อาชีพ  และมีการทดสอบความพร้อมความถนัดทางอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น  การทำขนมไทย  การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การกัดลายแก้ว – กระจก  การทำของชำร่วย  การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์  การทำผ้าปาติก  และการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ เป็นต้น  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพต่างๆ  นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดนิทรรศการโลกอาชีพ โลกการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะเผยแพร่ข้อมูลอาชีพ จำนวน 15 แห่ง  รวมไปถึงการจัดแสดงสินค้า OTOP อีกมากมาย
สำหรับโครงการในครั้งนี้มีลูกค้าที่เดินทางจากอำเภอเมือง อำเภอปะเหลียน และอำเภอห้วยยอด ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 700 คน  เพื่อเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยหลักสูตรจะเน้นให้แรงงานในครัวเรือนได้เพิ่มเติมความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ ทั้งในและนอกภาคการเกษตร
ทั้งนี้ทางด้าน นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้มีการเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระต่างๆ  ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะขจัดปัญหาความยากจนของประชาชน  และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกับได้กำหนดนโยบายให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. ได้ฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกภายในครัวเรือน  ซึ่ง ธ.ก.ส. ในฐานะเป็นธนาคารที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  และมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในจังหวัด โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนทุกระดับ ตามแนวพระราชดำริ เป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชน  ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้ามีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากยิ่งขึ้น  และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวเพื่อแก้ไข้ปัญหาความยากจนต่อไป

ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/

установка батарей отопленияanal escort dubaiтанзания сафари стоимостьчехол для айфона купитьсанаторий аквалоо

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *