ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง จัดโครงการโรงเรียนธนาคาร‏

ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง จัดโครงการโรงเรียนธนาคาร  เพื่อปลูกฝังวินัยการออมสู่เยาวชน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ม.ค.56  ที่โรงเรียนปัญญาวิทย์  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง พร้อมด้วย  ดร.สัญญา ศรีวิเชียร  ผู้จัดการโรงเรียนปัญญาวิทย์  และคณะพนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง  รวมทั้งครูอาจารย์  ได้ร่วมกันเปิดโครงการโรงเรียนธนาคาร  เนื่องจากทาง ธ.ก.ส. มีนโยบายส่งเสริมการออมในกลุ่มเยาวชน  โดยการจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคาร ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนรู้จักออมเงินไว้ใช้ในอนาคต รวมทั้งฝึกฝนให้รู้หลักการบริหาร หลักการให้บริการอย่างถูกต้อง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างลักษณะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบให้กับเยาวชน  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าว ทาง ธ.ก.ส. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โรงเรียนละประมาณ 20,000 บาท พร้อมให้มีพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ คอยให้คำแนะนำและจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมโรงเรียนธนาคาร การวางระบบการควบคุมภายใน การจัดเก็บเอกสาร การดูแลรักษาเงินสด และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการโรงเรียนธนาคาร ให้กับอาจารย์ผู้ควบคุม และนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานโรงเรียนธนาคาร
ทั้งนี้ทางด้าน นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กล่าวว่า  ทาง สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรังจะมอบหมายให้สาขาเป็นผู้ประสานงานกับ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนธนาคาร  โดยโรงเรียนต้องมอบหมายให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน ที่จะมาฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนธนาคาร พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ตั้ง “โรงเรียนธนาคาร” และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อาทิ ปากกา กระดาษเพื่อทำเอกสาร ตรายาง เป็นต้น
ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กล่าวต่อไปว่า  โดยทาง ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง ได้มีพัฒนาการดำเนินขยายโครงการโรงเรียนธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง  เพราะทาง ธ.ก.ส. มีนโยบายที่จะขยายโครงการโรงเรียนธนาคารให้ครบทุกสาขา กล่าวคือ 1 สาขา 1 โรงเรียนธนาคาร โดยปัจจุบันให้ดำเนินโครงการแล้วในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 17 โรงเรียน นอกจากนี้ยังนำโครงการไปบูรณาการร่วมกับโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน “หนึ่งสาขา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทุน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน เรียนรู้การทำการเกษตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ และการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆที่มีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการส่งเสริมยุวเกษตรกร ธ.ก.ส. การจัดทำบัญชีครัวเรือน และค่ายกิจกรรมเยาวชนของบุตรหลานลูกค้า เป็นต้น
ขณะเดียวกันทางด้าน นายกนกภณ  ศรีวิเชียรอำไพ  อายุ 17 ปี  ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนปัญญาวิทย์  และมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารโรงเรียน  กล่าวว่า  สำหรับโครงการนี้ตนมองว่า  เป็นโครงการที่ดีในการจะช่วยฝึกให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยเรื่องการออมแล้ว  ยังช่วยให้เด็กได้ฝึกความอดทน ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และความมีน้ำใจ รวมทั้งยังทำให้รู้จักการบริหารจัดการเงินเป็น บางคนที่ไม่รักการออม เวลามีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน  ก็จะไม่มีเงินมาใช้จ่าย  ดังนั้นจึงอยากให้เยาวชนทุกคนเริ่มออมเงิน  อย่าฟุ่มเฟือย สิ่งของที่ไม่จำเป็นก็อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เวลาจะซื้ออะไรก็พยายามคิดให้ดีหลายๆ ครั้ง ว่ามันจำเป็นแล้วหรือที่จะซื้อ ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อ เก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นดีกว่า  ซึ่งในขณะนี้โครงการโรงเรียนธนาคารของโรงเรียนปัญญาวิทย์  มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมียอดเงินฝาก จำนวนกว่าสองหมื่นบาท  ซึ่งคาดว่า หลังจากนี้จะมีเงินฝากเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากทางโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักการออม  เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนและเยาวชนทุกคนมีนิสัยรักการออมมากขึ้นต่อไป

 

ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  

фитнес клуб на шипиловскойhotindiangirlsтуры турция май 2015чехлы на айфон 5cчехлы apple iphone 5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *