นครตรัง ร่วมกับ มอ.ตรัง ทำMOU เปิด ม.4เรียนฟรี

ตรัง เทศบาลนครตรัง ทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง เทศบาลนครตรัง กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระหว่างกันของทั้งสององค์กรทั้งด้านบุคลากรด้านวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรซึ่งเป็นการรองรับประชากรวัยเรียนให้ได้เรียนในระดับศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงในสถานศึกษาใกล้บ้านและช่วยลดภาระผู้ปกครอง

วันนี้ (24 ม.ค.56) เวลา 11.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เทศบาลนครตรัง ทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง เทศบาลนครตรัง กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นข้อตกลงที่จัดทำขึ้นโดยมีนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมลงนามกับ ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ รองอธิการบดีมอ.ตรัง เพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระหว่างกันของทั้งสององค์กรทั้งด้านบุคลากรด้านวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เตรียมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้เทศบาลนครตรังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นระดับมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนเทศบาล2 วัดกระพังสุรินทร์จะเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมนำความรู้โดยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จระดับการศึกษาม.ต้นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4 ประจำปี2556 โดยจะเปิดสายวิทย์-คณิต 1 ห้อง และศิลป์ภาษา1ห้อง ห้องละ36 คน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกระพังสุรินทร์ โดยมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรซึ่งเป็นการรองรับประชากรวัยเรียนให้ได้เรียนในระดับศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงในสถานศึกษาใกล้บ้านและช่วยลดภาระผู้ปกครอง

http://www.trangstory.com/

бокс в братеевоdubai escort listingsгодовое кол во осадков в танзаниичехол клавиатура для ipad 2чехлы на iphone 5s

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *