โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในครอบครัวและชุมชน Group Home and Home Care

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในครอบครัวและชุมชน Group Home and Home Care 

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในครอบครัวและชุมชน   ( Group Home and Home Care ) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังภายใต้การนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวและมีผู้ดูแลที่ให้การสนับสนุนเช่น เพื่อนบ้าน เครือญาติ และกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน การดูแลผู้สูงอายุต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนการดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดทำโครงการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในครอบครัวและชุมชน   ( Group Home and Home Care ) ประจำปี2556ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะผู้สูงอายุบุพการี บุคคลที่มี     ประโยชน์ต่อสังคม

2.เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครด้านการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อย่างยังยืนอย่างต่อเนื่อง

3.เพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยจัดการฝึกอบรมในวันที่ 14-15 มกราคม 2556 ให้แก่ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 100 คนกิจกรรมที่ดำเนินการครั้งนี้ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานการดำเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุต้นแบบ จังหวัดสงขลา โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม นาวง บางดี ทุ่งต่อ ท่างิ้ว หนองช้างแล่น บางกุ้ง ท่าสะบ้า ไม้ฝาด น้ำผุด และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 10 จังหวัดตรัง

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/

варианты оформления ванной комнаты плиткойarabian escortsтурция туры цены 2015 майчехлы озаки для iphone 5чехол для iphone 4 книжка

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *