ปลูกหญ้าทะเลและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลูกหญ้าทะเลและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ท่าเรือบ้านท่าขยง ม.๔ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง นายวรินทร์ ศิษยนเรนทร์ รองผู้ว่าการจำหน่ายและบริการ(ภาค ๔) ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกหญ้าทะเลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา

ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๐  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ำไปยังเกาะ 3 เกาะ เกาะมุกด์ เกาะลิบง และเกาะสุกร ในจังหวัดตรัง ปัจจุบันได้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนพื้นที่เกาะดังกล่าวตลอด ๒๔ ชั่วโมงแล้ว    ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๔     ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบนโยบายและแผนดำเนินงาน ให้จัดทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี๒๕๕๕    ขึ้น ภายใต้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง จึงทำให้มี “กิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เหมาะสมที่จะต้องดำเนินการ ในพื้นที่ชายฝั่ง ทะเล จังหวัดตรัง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์หญ้าทะเลการปลูกทดแทนให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ สัตว์น้ำ ตามธรรมชาติและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิธีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ระหว่างกฟภ. กับ สถานศึกษา   ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ของชุมชนในการทำประมงซึ่งในการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในปี ๒๕๕๕นี้    จัดกิจกรรม ทั้งหมด ๒ ครั้งโดยครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ในจำนวนต้นกล้า ๖,๐๐๐ ต้น เพาะพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยคืนสู่ทะเลจำนวน ๕ ล้าน ๒ แสนตัว  ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน


สำหรับในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ มีกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลจำนวน ๑๕,๐๐๐ ต้น พร้อมกับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๘ ล้าน ๕ แสน ตัวผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐  คนซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ดำเนินการในบริเวณเดียวกันคือ บริเวณหาดหยงหลำ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการทางด้านการวิจัยวิชาการ โดยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรังด้วย
นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำวางปะการังเทียมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดพิธีเปิดในปีพ.ศ.๒๕๕๖ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นตอนจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ กับการขออนุญาตใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

http://www.trangstory.com/

итальянские радиаторы отопленияlahore escortлемошосумка для macbook proрюкзак для macbook pro 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *