จ.ตรัง เปิดตัวโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ กลุ่มจังหวัดอันดามัน(ตรัง กระบี่ พังงา) Andaman Happy Workplace

จ.ตรัง เปิดตัวโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ กลุ่มจังหวัดอันดามัน(ตรัง กระบี่ พังงา) Andaman Happy Workplace

วันที่ 3 มกราคม 56 เวลา 13.30 น. ที่ห้องนครินทร์ รูม2 โรงแรมเรือรัษฏา อ.เมือง จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายวิถี สุพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตรัง เมืองแห่งความสุข ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะกลุ่มจังหวัดอันดามัน (ตรัง-กระบี่-พังงา) โดยนายประพล วิระพรสวรรค์ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะฯ เปิดตัวโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะกลุ่มจังหวัดอันดามัน(ตรัง กระบี่ พังงา)

เพื่อเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการยึดหลักความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย Happy Body, Happy Heart, Happy Society, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money และ Happy Family เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนในองค์กร 4 มิติ คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และจิตใจ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะที่ดีได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายจังหวัดตรังในการร่วมสร้าง “ตรัง เมืองแห่งความสุข”
สืบเนื่องจากผู้ประกอบการหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมใน จังหวัดตรังส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างมาก มีการเข้า-ออกของลูกจ้างค่อนข้างสูง และการประกอบกิจการในปัจจุบันต่างต้องประสบกับวิกฤตต่างๆมากมาย ทางกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องคนในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญปัจจัยหนึ่งของการประกอบการ  ดังนั้นความสุขของคนทำงานถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กร จึงต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนทำงานเป็นอันมาก จึงได้นำกลยุทธ์และแนวทางใหม่ๆมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจให้คนทำงานได้อย่างมีสุข ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตผลและผลิตภาพของงานได้อีกทางหนึ่ง

http://www.trangstory.com

йога в центре москвыelite escorts los angelesмой горящий тур новокузнецкчехол на macbook pro 13аквалоо отдых

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *