ตรัง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555

จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ที่หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 และมอบประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติบัตรแก่บุคคลพิการตัวอย่างแต่ละประเภทและผู้ดูแลคนพิการ และมอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันคนพิการสากล” เพื่อรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับจังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 – 15 มกราคม 2556 และกำหนดประเด็นหลักในการจัดงาน คือ ขจัดอุปสรรคทั้งมวล…สู่การมีงานทำของคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นขององค์การสหประชาชาติที่ว่า “Removing barriers to create an inclusive andaccessible society for all” การขจัดอุปสรรคทั้งมวล เพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการสำหรับทุกคน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัวของคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 600 คน

http://www.trangstory.com/

рукопашный бой волжскаяescort japanese dubaiсезон дождей в танзанииаквалоо ценасумки для macbook pro 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *