ธ.ก.ส.ตรัง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พร้อมสาธิตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัตรสินเชื่อเกษตรกร

.ก.ส.ตรัง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  พร้อมสาธิตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัตรสินเชื่อเกษตรกร


เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.55  เวลา 14.00 น. ที่บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง  ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง  นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ  ปลัดจังหวัดตรัง  พร้อมด้วย นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  นายสำราญ  ชุมแสงศรี  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ได้ร่วมเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา ทั้งด้านพืช พัฒนาดิน ปศุสัตว์ ประมง บัญชีครัวเรือน ชลประทาน สหกรณ์ กฎหมายยาง และอื่นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกร ให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร

                สำหรับกิจกรรมภายในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์มีคลินิกที่ออกให้บริการมี 10 คลินิกหลัก เช่นคลินิกดิน-ปุ๋ย,ปศุสัตว์ ,ประมง ,พืช ,ชลประทาน ,สหกรณ์ ,บัญชี ,กฎหมาย , กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง , และโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นอกจากนั้นยังมีคลินิกเสริม เช่น คลินิกบริหารศัตรูพืช , ข้าว ,พันธ์พืชเพาะเลี้ยง , ปาล์มน้ำมัน ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , จักรกลการเกษตร รวมไปถึงการลงทะเบียนเกษตรกร ให้กับเกษตรกรด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทุกหน่วยงาน  ก็จะนำบริการของตนเองมาให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง
โดยทางด้าน นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กล่าวว่า  ทาง ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง ได้จัดบูธสาธิตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุน  เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ  และราคาที่เป็นธรรม  เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแบ่งเบาภาระด้านการเงินของเกษตรกร  รวมทั้งทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  เพื่อให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว  พันธุ์ยางพารา  ปุ๋ย  ยาปราบศัตรูพืช  และน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยทางเกษตรกรสามารถใช้บัตรสินเชื่อได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน13 ร้านค้า  และที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) อีกจำนวน 10  แห่ง ทั่วจังหวัดตรัง  รวมทั้งปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง  ซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องชาวเกษตรกรให้ความสนใจเข้ามาทำบัตร จำนวนกว่า 7000 ราย  ด้วยกัน                                                                                                                                                                                                                        ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง

                                                                                                                                                                                                                                                                             www.trangstory.com               

балет братиславскаяbackpage dubai escortнациональный парк серенгетти в танзаниичехол для айфона 5macbook air 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *