นายขำ นุชิตศิริภัทรา นายกสมาคมชาวสวนยาง จ.ตรัง / เจ้าของกิจการ ยางพันธุ์ดี พันธุ์ยาง นายขำ ตรัง

นายขำ นุชิตศิริภัทรา นายกสมาคมชาวสวนยาง จ.ตรัง / เจ้าของกิจการ ยางพันธุ์ดี พันธุ์ยาง นายขำ ตรังเมื่อพูดถึงเรื่องยางพารา ทุกคนก็จะนึกถึง ท่านพระยารัษฎาฯ ผู้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง และในยุคปัจจุบันมีอีกท่านหนึ่งที่ทุกคนรู้จัก ทุกคนเรือกคือ ลุงขำ ซึ่งถือเป็นปราร์ช แห่งวงศ์การยางพาราในยุคนี้

ประวัติส่วนตัว
นายขำ นุชิตศิริภัทรา เกิดที่ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๒ บิดาชื่อ นายเต็กหว่า แซ่หลี มารดาชื่อ นางนะ แซ่หลี มีพี่น้องจำนวน ๕ คน ภรรยาชื่อ นางอังกาบ มีบุตรชาย ๔ คน หญิง ๑ คน

สิ่งที่ช่วยให้บุคคลผู้นี้มีประสบผลสำเร็จทั้งในด้านการงานและชีวิตคือแรงผลักดันจากครอบครัวปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นายกสมาคมชาวสวนยาง จ.ตรัง รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ฝ่ายเกษตรกรรมจังหวัดตรัง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรในทำสวน ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ปี 2539-2440 อดีตรองประธานกรรมการกองทุนสวนยาง (บอร์ดกองทุน)

โดยเมื่ออายุได้ ๘ ขวบ ก็ถูกส่งไปอยู่กับปู่ หรือ “ก๋ง” (นายสีหมู่ แซ่ภู่) ซึ่งเป็นสวนยางกว่า ๒๐๐ ไร่ นายขำต้องตื่นแต่เช้าไปเก็บเศษยางให้ย่าและเก็บน้ำยางจากต้นยางถึง ๒๐๐ ต้น นายขำเริ่มเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านสุโสะ ซึ่งนายขำได้สร้างอาคารเรียนให้ ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน นายขำต้องเดินบ้างวิ่งบ้างเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เพราะบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนถึง ๕ กิโลเมตร หลังเลิกเรียนก็ช่วยงานบ้าน หั่นและตำหยวกกล้วยเพื่อทำอาหารเลี้ยงหมู นายขำเรียนจบเพียงชั้น ป.๔ จึงรับจ้างกรีดยางในสวนของก๋ง ด้วยความขยันและมีความสามารถสูงกรีดยางได้ ๑๐ – ๑๒ แผ่นต่อวัน ในขณะที่คนอื่นกรีดได้เพียง ๖ – ๘ แผ่นต่อวันเท่านั้น ก๋งจึงยกที่ดินให้ ๑๖ ไร่ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกยางเป็นของตนเองอย่างจริงจัง ในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๐ และได้มีโอกาสไปดูงานที่สถานีการยางคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยการยาง ได้ความรู้มาว่า น้ำยางที่ได้นั้นมาจากต้นยางพันธ์ดี ซึ่งผลผลิตสูงกว่ายางพันธุ์พื้นเมืองมาก ถ้วยรองรับน้ำยางที่ใช้ก็มีขนาดใหญ่กว่าและยังได้เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์ยางด้วยวิธีการติดตา ที่เรียกว่า การติดตาสีน้ำตาล

ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ ผลงาน1. พ.ศ. ๒๕๑๐ นายขำไปดูการให้น้ำต้นตางแบบ Springle ที่องค์การสวนยางนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นการขยายพันธุ์ยางแบบใหม่ เรียกว่า การติดตาเขียว นายขำได้นำมาพัฒนา และจำหน่ายในแต่ละปีจำนวนนับแสนต้น 2. พ.ศ. ๒๕๒๑ นายขำได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ที่ประเทศมาเลเซีย ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่สวนยาง ปรัง เบซาเอสเทส ซึ่งเป็นแหล่งวิจัยยางที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอกชน และเป็นแหล่งผลิตยางพันธุ์ดีหลายสกุล ที่ใช้ชื่อเรียกต้นยางพันธุ์ พีบี (PB) 3. นายขำได้เดินทางไปร่วมสัมมนาที่ประเทศมาเลเซียถึง ๒ ครั้ง และไปส่วนตัวอีก ๑ ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๕ สิ่งที่ได้รับจากมาเลเซีย นับว่าเป็นประโยชน์มหาศาลกับประเทศไทย คือ การติดตาฝอย การกรีดยางหน้าสูง การนำพันธุ์ยาง PB ๓๑๑ เข้ามาเผยแพร่ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมาก และปัจจุบันมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย 4. ผลงานเด่นอีกชิ้นหนึ่งของนายขำก็คือ การศึกษาค้นคว้าเทคนิคการย่นระยะเวลาการปลูก ยางพารา โดยวิธีการเลี้ยงต้นพันธุ์ยางในถุงขนาด ๓๔ x ๖๔ ซม. เป็นเวลา ๒ ปี แล้วจึงนำไปปลูก ใช้เวลาเพียง ๔ ปี ก็สามารถเปิดกรีดได้เร็วกว่าเดิม ซึ่งใช้เวลา ๖ – ๗ ปี 5. นายขำเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมทั้งทางการเกษตรและการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งยังบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ อีกมาก 6. เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมเกษตรกรจังหวัดตรัง ๕ สาขาอาชีพ คือ ชาวสวนยางพารา ชาวสวนปาล์ม ชาวสวนผลไม้ ชาวประมงและปศุสัตว์ 7. เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมชาวสวนยางจังหวัดตรัง

เกียรติคุณ๑. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมชาวสวนยางติดต่อกัน ๔ สมัย รวมระยะเวลา ๘ ปี ๒. ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเข้ารับรางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาชีพก้าวหน้า ระดับเขต ๙ จากพลเอกสิทธิ จิรโจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๙ ๓. ชมรมผู้สื่อข่าวไทยรัฐภาคใต้ ประกาศเกียรติคุณให้เป็นเกษตรกรดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ๔. ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา ในงานวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ปีกาญจนาภิเษกและนิทรรศการผลงานการปฏิรูปการศึกษา เขตการศึกษา ๔ “งานเกษตรกรรมไม่ใช่อาชีพต่ำ เป็นอาชีพอิสระ ถ้าทำจริงและอดทน จะไม่มีวันลำบากอย่างแน่นอน” นี่คือข้อคิดจากชีวิตของ นายขำ นุชิตศิริภัทรา เกษตรดีเด่น จังหวัดตรัง และผลงานที่นายขำได้ภาคภูมิใจที่สุด คือ พันธุ์ยาง KT.311(P.B.) ปลูกมาแล้วทุกภูมิภาคทั่วไทยกว่า 30 ปี ๕. ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2555 รับเกียรติบัตรจากองคมนตรีผู้แทนพระองค์

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

 женский бокс братиславскаяwhat are female escortsмай тур туроператорбампер для iphoneчехлы на 4s

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *