สาธารณสุขตรัง ตรวจเข้มการจัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่

สาธารณสุขตรัง ตรวจเข้มการจัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่

ด้วยขณะนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง(นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก)มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงไม่เป็นการฝ่าฝืน “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ..๒๕๕๑” จึงขอแจ้งให้ทราบว่าการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญสำเร็จรูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วยหรือการจัดกระเช้าของขวัญที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ไม่สามารถจะกระทำได้เพราะเป็นความผิดตามมาตรา ๓๐()และอาจจะเป็นความผิด ตามมาตรา ๓๒ กรณีที่มีการกระทำที่เป็นการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดร่วมด้วย

           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอชี้แจงแนวทางการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ดังต่อไปนี้

“ การจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย เข้าลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการขายที่เป็นการบังคับชื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการขายพ่วงกับสินค้าใด โดยไม่ต้องมีเหตุผลพิเศษว่าเป็นการกระทำเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นกว่าการขายสินค้าตามปกติหรือไม่ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการบังคับชื้อหรือขายพ่วงด้วยเหตุผลใดก็ต้องห้ามทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการชักจูงใจผู้บริโภคให้ชื้อเกินที่ตั้งใจไว้ อันนำไปสู่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น”

          ทั้งนี้แนวทางการจัดกระเช้าของขวัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั้นต้องไม่จัดกระเช้าของขวัญสำเร็จรูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย อาจจัดกระเช้าของขวัญที่มีสินค้าอื่นในรูปแบบต่างๆกันให้เลือกหรือเว้นที่ในกระเช้าไว้สำหรับลูกค้าพิจารณาเพื่อเพิ่มสินค้าในภายหลัง

         นอกจากนี้ ต้องขายให้ถูกสถานที่ มาตรา ๒๗ ถูกวัน ถูกเวลา มาตรา ๒๘ ไม่ขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ มาตรา ๒๙()หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ มาตรา ๒๙()และไม่กระทำการโฆษณาหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการห้ามตามกฎหมาย มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ..๒๕๕๑

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๐๕๖๑๕๒๒ ต่อ ๒๑๑ ผู้รับผิดชอบงาน นายสุทัศน์ กาลรัตน์ ๐๘๙ ๒๙๑๐ ๓๒๘    

แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

www.trangstory.com

фитнес в марьино ценыfilipina escorts dubaiпрививки для поездки в танзаниючехол батарея для iphone 4sкупить macbook air 11 дешево

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *