สธ.ตรัง จัดงานรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2555 ขณะที่มีผู้ป่วยสะสม 4,432 ราย

สธ.ตรังจัดงานรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2555 ขณะที่มีผู้ป่วยสะสม 4,432 ราย

วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 19.00 น. นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2555 ณ บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟตรัง

ด้วยองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AKDS Day) สำหรับในปี พ.ศ.2555 นี้ องค์การอนามัยโลกและองค์การต้านเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดแนวคิดในการรณรงค์ ภายใต้คำขวัญ คือ “Getting to Zero” ซึ่งถอดความเป็นภาษาไทย คือ เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ โดยมุ่งหวังการไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและการเลือกปฏิบัติ สำหรับสถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดตรัง จนถึงวันที่ 31 ต.ค. มีผู้ป่วยเอดส์เต็มขั้นสะสม 4,432 ราย เสียชีวิต 1,686 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.1 โดยผู้ป่วยเอดส์ของจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงจากเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 77.7 รองลงคือ ปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติดชนิดฉีดร้อยละ 7.3 และติดเชื้อจากมารดาร้อยละ 3.7 ตามลำดับ ดังนั้นปัญหาของโรคเอดส์ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดตรัง ซึ่งผลจากการรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่องในอดีตทำให้สามารถป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคได้ระดับ

หนึ่ง จะต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Getting to Zero ซึ่งในการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ และส่งเสริมการยอมรับผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรมการจุดเทียนส่องใจ เนื่องในวันรวมใจต้านภัยเอดส์โลก การแสดงดนตรี และการแสดงรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ การจัดนิทรรศการ การตอบปัญหาชิงรางวัล การระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

www.trangstory.com

детский фитнес печатникиhot massage girlпутевки в танзанию ценаbelkin чехолчехлы на айфон 5с

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *