กสทช.ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จัด อบรม “คนต้นแบบภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

กสทช.ร่วมกับม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จัด อบรม “คนต้นแบบภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

                    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ที่ อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ห้อง 301 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรม “คนต้นแบบภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ”เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  ตลอดจนกฎเกณฑ์ในการ  การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่บุคคลที่เป็นต้นแบบการเฝ้าระวัง จากทั้ง 4 ภูมิภาค  เพื่อสร้างกลไกในการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  เคเบิ้ลทีวีและ ทีวีดาวเทียม  ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

                   สำนักงานคณะกรรมการกิจการการะจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)    มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายในการคุ้มครองสทธิและเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่  ผู้แทนองค์กรเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ในทุกภูมิภาค  เพื่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน  เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากสื่อวิทยุกระจายเสียง  เคเบิ้ลทีวี และ ทีวีดาวเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานสร้างกลไกรับเรื่องราวร้องเรียนในอนาคต

радиаторы отопления италия ценыwoman escort serviceтанзания туры ценачехол для iphone 5 прозрачныйakvaloo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *