ททท.ตรัง เตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ร่วม ทำความสะอาดบ้านปลาทะเลตรัง Big Cleaning Day

ททท.ตรัง เตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ร่วม ทำความสะอาดบ้านปลาทะเลตรัง Big Cleaning Day

ที่บริเวณสามแยกหาดปากเมง หมู่ที่ 4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานโครงการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังและปล่อยกุ้งพันธุ์ก้ามกรามจำนวน 3 แสนตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นทะเลตรัง  โดยมีส่วนราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมทำความสะอาด

[embedplusvideo height=”402″ width=”500″ standard=”http://www.youtube.com/v/jQlyi67tB8k?fs=1″ vars=”ytid=jQlyi67tB8k&width=500&height=402&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3869″ /]

สืบเนื่องจากรัฐบาลกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของประเทศ โดยจังหวัดเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมีเอกภาพของภาคส่วนเกิดศักยภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ นายมนภัทร วังศานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดด้านการท่องเที่ยว โดยการมุ้งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้จังหวัดตรับมีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และยกระดับเข้าสู่สากลและนานาชาติ จังหวัดจึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนโดยบูรณาการภาคส่วนจัดทำกิจกรรมที่สื่อถึงการพัฒนา และเปลี่ยนแหลงจากรูปแบบเดิม

 

จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลของจังหวัดตรัง รองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปี 2556 และเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก สร้างจิตอาสา สร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ตลอดจนเพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มศักยภาพของภาคราชการและส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่ระดับสากล ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการเก็บขยะชายหาด กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้บริเวณสองข้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลหาดปากเมง หาดฉางหลาง และกิจกรรมจัดเก็บขยะในทะเล ใต้ทะเล บริเวณเกาะมุกด์ ถ้ำมรกต และเกาะกระดาน เพื่อให้ทะเลมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดการเกิดน้ำเสีย มลพิษทางทะเล และเป็นการอนุรักษ์ พะยูน โลมา รวมทั้งปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพจาก   หมูน้อยเมืองตรัง

www.trangstory.com

фитнес в зябликовоla vip escortsвосхождение на килиманджаро сезончехлы для macbook pro 15санаторий аквалоо

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *